HanBot + By Pass

An toàn cao

1
HB + By Pass 24H/70.000đ
THUÊ NGAY


HƯỚNG DẪN

PASS GIẢI NÉN 123 ( NẾU CÓ PASS)

* Lưu ý đọc trước khi thuê:

- Máy net hay lỗi Driver

* Hướng dẫn sử dụng:

Tắt hết diệt virus của máy.

1. Thoát hết game và tắt tất cả riot game.
2. Chạy file Run.bat để chạy bypass và nhập key.
3. Vào game chọn Script có % winrate cao

* Các phím sử dụng trong game:

- Phím Inset: bảng điều khiển load core cần thiết
- Phím F1: bật tắt menu hack
- Phím Space: Combo
- Phím V: farm và clear lane
- Phím X: last hit
- Phím C: cấu rỉa địch và last hit