PVVG BY PASS VAN 152

An toàn cao

1
BY PASS 12H/20.000đ
THUÊ NGAY
2
KEY FULL 12H/30.000đ
THUÊ NGAY
3
BY PASS 24H/35.000đ
THUÊ NGAY
4
KEY FULL 24H/55.000đ
THUÊ NGAY
5
BY PASS TUẦN/150.000đ
THUÊ NGAY
6
KEY FULL TUẦN/220.000đ
THUÊ NGAY
7
BY PASS THÁNG/ 400.000đ
THUÊ NGAY
8
KEY FULL THÁNG/700.000đ
THUÊ NGAY

CHỨC NĂNG GỠ LỖI 152 VANGUA Ở MÁY NHÀ

BƯỚC 1: MỞ TOOL PVVG NHẬP KEY RỒI VÀO GAME LOGIN Ở CHẾ ĐỘ LƯU TÀI KHOẢN, MK (VÀO SẢNH CHỜ LOAD XONG HIỆN VAN152) 

BƯỚC 2: VÀO LẠI GAME (VAN 152 SẼ BIẾN MẤT) VÀ VÀO PHÒNG TẬP TEST OK LÀ MÚC ĐỢI BY PASS XONG LAG MẤT 1 LÚC

A: MỖI LẦN VÔ GAME SẼ BỊ DIS RA 1 LẦN KO TỰ BẤM VÀO GAME LẠI MÀ CHỜ BẢNG TOOL HIỆN BYPASS THÀNH CÔNG NÓ TỰ VÀO 

B: NHỚ TICK *Ô GHI NHỚ ĐĂNG NHẬP* TRÊN GAME RỒI MỚI LOG NICK

*LỖI SỰ KIỆN VANGUA : XEM LẠI ĐIỀU A VÀ B