RS SCRIPT

An toàn cao

1
RS 24H/ 40K
THUÊ NGAY
2
RS 1Tuần/200K
THUÊ NGAY

2. Copy rail.exe vào thư mục LS.


3. Mở LS, mở RS (rail.exe) run as admin, đăng ký và đăng nhập.

4. Nếu bị lỗi, click login vài lần sẽ được.


5. Vào game. Mở menu LS xem mục tướng hiển thị plugin của RS là đã thành công. Nếu chưa hiện plugin của RS thì nhấn F7.


Lưu ý:
- Nhớ chạy rail.exe bằng run as admin và phải tắt Antivirus bằng tool sau: Defender Control
Tải về bấm Disable Windows Defender là được.
- Plugin Irelia sẽ không hiển thị chữ RS, mà hiển thị chữ Trung.