RTX POWER

An toàn cao

1
RTX 12H/40.000đ
THUÊ NGAY
2
RTX 168H/320.000đ
THUÊ NGAY
3
RTX 720H/550.000đ
THUÊ NGAY


HƯỚNG DẪN


CÁCH CÀI : TẢI TOOL VỀ GIẢI NÉN VÀ CHẠY FILE SETUP TIẾP ĐẾN MỞ TOOL LÊN NHẬP KEY VÀ VÀO GAME TRẢI NGHIỆM,AE XEM VIDEO HƯỚNG DẪN ĐỂ XEM CÁCH CÀI CHI TIẾT NHÉ!

Config Cài Sẵn: Tại Đây

HOTKEY RTX POWER

-Shift : BẬT/TẮT MENU SETTING

-Phím F5 : Tắt vòng khi chơi ở quán nét ( tránh bị đấm )

- Reset về cài đặt gốc bạn vào C:\VProject\config folder"

- Đè nút SPACE : Combo Skill

- Giữ nút V : Để  Farm Nhanh

- Giữ nút C : Đóng băng lính và cấu máu địch

- Giữ nút A : Dùng Skill fam nhanh

VÀO GAME NHỚ CHỌN CHẾ ĐỘ KHÔNG VIỀN NHÉ ACE!