TOOL PVLOL

An toàn cao

1
7H / 14000đ
THUÊ NGAY
2
12H / 21.000đ
THUÊ NGAY
3
24H / 40.000đ
THUÊ NGAY
4
168H / 150.000đ
THUÊ NGAY
5
720H / 450.000đ
THUÊ NGAY

 UPDATE CHỐNG VANGUARD

pass giải nén:123 (nếu có)

ĐỔI MÁY CHỜ 15P NHÉ CÁC BẠN KO BỊ TRỪ TIME

AI VÔ GAME KO HIỆN MENU THÌ ALT+ TAB RA NGOÀI TICK FIX KO HIỆN MENU LÀ ĐƯỢC LỖI THÌ MỚI TICK KO LỖI ĐỪNG TICK KO LÀ LỖI LUÔN ĐÓ

AUTOLOGIN GARENA   DOWNLOAD    


F5 tắt hết vòng hợp chơi net 

K: bật tắt né skill evade on là đang bật off là tắt

Giữ nút Space : Combo skill

Giữ nút V : Fam Clear ( dùng skill fam)

Giữ X hoặc C: FAM LASHIT hoặc HARASS ( cáu máu)

Phím T : Dùng Unti , Lái Sion, Xarat, Jhin...vv

Lưu Ý: 

  1. Bắt buộc giải nén file tool trước khi mở tool
  2. Cài setup cho tool
  3. Trong cài đặt LMHT phần "tắt client" chọn "Không Bao Giờ"